ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

เรื่องที่แนะนำ

Rural Maker

จาก "ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2558" (Human Achievement Index-HAI)  5 จังหวัดที่มีความล้าหลังด้านรายได้มากที่สุด คือ  แม่ฮ่องสอน  อำนาจเจริญ  กาฬสินธุ์  สกลนคร  ปัตตานี 
จึงอยากหาผู้สนับสนุนทำโครงการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้ น้องๆนักเรียนในระดับประถม มัธยม ของจังหวัดดังกล่าวที่ไม่ได้อยู่อำเภอเมือง ให้น้องที่บันทึกเผยแพร่งาน ของเล่นของใช้ทีีประดิษฐ์เองง่ายๆจากวัสดุในท้องถิ่น โดยใช้เนตของโรงเรียนและให้คุณครูช่วยสอนการใช้งานจะได้เงินตอบแทนโครงการละ ๑๐๐ บาท จำกัดที่คนละ ๕ โครงการ
ดูๆไปเหมือนทางเว็บคิดซื้อคอนเท้นราคาถูกจาก น้องๆ นะ ซึ่งจะคิดแบบนั้นก็ได้อยู่ ค่าตอบแทนเท่าไหร่นี่ก็แล้วแต่ผู้สนับสนุนด้วย (ถ้ามี) เพราะเงินของเขา แต่ถ้าเป็นเงินที่เกิดจากรายได้ของทาง m8kerLab เอง คงจะเริ่มที่ ๑๐๐ บาทไปก่อน

โพสต์ล่าสุด

แจก ipad มือสอง

แจก หมวกเลโก้มินิฟิก ๑ รางวัล

แจก บอร์ด ODROID-C1 ๑ รางวัล

แจก มอเตอร์ 3V พร้อมล้อ ๑ ชุดใหญ่

แจกไดอะม่อนบลอค มินเนี่ยนเควิน 3 รางวัล

แจกแท่งปริซึ่ม ๑ รางวัล

แจกอาร์ตทอย ของ dehara คนบ้าปีนหอไอเฟล 1 รางวัล

แจกอาร์ดูอิโน 1 รางวัล

การใช้งานเว็บ m8kerLab

แจก กระดุมนาโนบล็อค

facebook