แจก มอเตอร์ 3V พร้อมล้อ ๑ ชุดใหญ่

แจก มอเตอร์ 3V พร้อมล้อ ๑ ชุด สำหรับผู้ที่เผยแพร่โครงการ DIY เกี่ยวกับ wearable eletronic โครงการแรกที่ m8kerLab.com
๑ ชุดใหญ่ประกอบไปด้วย

๑) มอเตอร์ 3V 50rpm Robodkit 4 ตัว ราคาตัวละ 60 บาท
๒) ล้อ Robodkit 4 ล้อ ราคาล้อละ 20 บาท
๓) ตัวยึดพร้อมน็อต 4 ตัว ราคาประมาณตัวละ 30 บาท


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

facebook