แจกแท่งปริซึ่ม ๑ รางวัล

แจกแท่งปริซึ่มพลาสติก ขนาด 38X38 ซื้อมาจากศึกษาภัณฑ์ ๑ รางวัล สำหรับ ผู้ที่เผยแพร่ เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร์ ที่ m8kerLab.com เป็นคนแรก

In the 1660s, English physicist and mathematician Isaac Newton began a series of experiments with sunlight and prisms. He demonstrated that clear white light was composed of seven visible colors.

ในปี คศ 1660 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนาม ไอแซค นิวตัน ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับแสงและแท่งปริซึม ซึ่งเขาได้แสดงให้เห็นว่าแสงสีขาวประกอบไปด้วยแสงสีต่างๆเจ็ดสีเราลองทำการทดลองเองได้โดย เจาะช่องบนกระดาษให้แสงอาทิตย์ผ่านได้แล้วส่องผ่านแท่งปริซึ่ม


หมายเหตุ ภาพและข้อมูลประกอบ จากอินเตอร์เนต

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

facebook